امام سجاد(ع) می فرماید: حقِ مادر این است که بدانی او تو را حمل کرده است، به گونه ای که هیچ کس فردی را این چنین حمل نمی کند؛ از شیرة جان خودش برای تو صرف کرده است، که هیچ کس این کار را برای تو نکرده است و جز مادر، کسی اینگونه دیگری را غذا نمی دهد؛ در نگهداری تو با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست خود و با تمام قدرت کوشیده است و این تکالیف را با خوش حالی و بی منّت انجام داده است و در این راه همة سختی ها و غم و غصه ها را بر خود هموار کرده است تا هنگامی که دست توانای آفریدگار تو را از شکم او بیرون آورد و متولد شدی؛ خودش تشنه باشد، اما تو را سیراب کند؛ خودش زیر آفتاب سوزان بماند، ولی تو را در سایه نگه دارد؛ راضی بوده است برای آسایش تو از خواب خود چشم بپوشد و آسایش تو را به قیمت رنج و ناراحتی خودش فراهم سازد. رَحِم او جایگاه رشد و دوران جنینی تو بوده است؛ و دامن او بسترِ آسایش تو و پستانش منبع آب و غذای تو و جان او سپر بلای تو بوده است. آیا تو آن قدرت را داری که به شایستگی سپاس او را بگزاری و از او حق شناسی کنی، بجز این که خدا تو را در این راه مدد کند؟ پس به قدر خود از او سپاسگزاری کن.
منو اصلی
اخبار > تأثیر فرهنگ اخلاقی ادراکی از شرکت


  چاپ        ارسال به دوست

تأثیر فرهنگ اخلاقی ادراکی از شرکت

 


برندا سوینی، دان آرنولد، برنارد پیرس


خلاصه

این مطالعه تأثیر فرهنگ اخلاقی ادراک شده از شرکت و متغییر های جامعه شناختی منتخب در ارزیابی اخلاقی حسابرسان و انگیزه ی درگیر در آن، فشارهای زمانی گوناگون – شامل رفتارهای نا کارآمد، را مورد بررسی قرار داده است. چهار نمونه از حسابرسی و پرسشنامه در بین حسابرسان با تجربه در سطح قبل-مدیر در ایرلند و آمریکا، توزیع شده بود. نتایج نشان می دهد که زمانی که فشار غیر اخلاقی ادراکی، در گیر رفتار های ناکارآمد می شود و لحن غیر اخلاقی در سطح بالایی در شکل دادن به ارزیابی اخلاقی مؤثرند، تنها فشار اخلاقی ادراکی ، بر روی انگیزه در گیر در این رفتارها تأثیر گذار بود. همچنین مشخص شد که کشورها یک تأثیر بسیار مهمی دارند، پاسخ دهندگان آمریکایی ارزیابی های بیشتر اخلاقی و انگیزه های کمتری برای  در گیر شدن در فعالیت های غیر اخلاقی نسبت به پاسخ دهندگان ایرلندی از خود نشان دادند. مفاهیم  یافته ها و زمینه هایی برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته است


This study examined the impact of perceived ethical culture of the firm and selected demographic variables on auditors’ ethical evaluation of, and intention to engage in, various time pressure-induced dysfunctional behaviours

The Impact of Perceived Ethical Culture of the Firm and Demographic Variables on Auditors’ Ethical Evaluation

and Intention to Act Decisions

Breda Sweeney

Don Arnold

Bernard Pierce

ABSTRACT.

This study examined the impact of perceived ethical culture of the firm and selected demographic variables on auditors’ ethical evaluation of, and intention to engage in, various time pressure-induced dysfunctional behaviours. Four audit cases and questionnaires were distributed to experienced pre-manager level auditors in Ireland and the U.S. The findings revealed that while perceived unethical pressure to engage in dysfunctional behaviours and unethical tone at the top were significant in forming an ethical evaluation, only perceived

unethical pressure had an impact on intention to engage in the behaviours. Country was also found to have a significant impact, with U.S. respondents reporting higher ethical evaluations and lower intentions to engage in unethical acts than Irish respondents. Implications of the findings and areas for future research are discussed.

 


٠٠:٣٢ - 1397/09/29    /    شماره : ١٠٠٨٩    /    تعداد نمایش : ٥٤٨خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد