امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > تأثیر فرهنگ اخلاقی ادراکی از شرکت


  چاپ        ارسال به دوست

تأثیر فرهنگ اخلاقی ادراکی از شرکت

 


برندا سوینی، دان آرنولد، برنارد پیرس


خلاصه

این مطالعه تأثیر فرهنگ اخلاقی ادراک شده از شرکت و متغییر های جامعه شناختی منتخب در ارزیابی اخلاقی حسابرسان و انگیزه ی درگیر در آن، فشارهای زمانی گوناگون – شامل رفتارهای نا کارآمد، را مورد بررسی قرار داده است. چهار نمونه از حسابرسی و پرسشنامه در بین حسابرسان با تجربه در سطح قبل-مدیر در ایرلند و آمریکا، توزیع شده بود. نتایج نشان می دهد که زمانی که فشار غیر اخلاقی ادراکی، در گیر رفتار های ناکارآمد می شود و لحن غیر اخلاقی در سطح بالایی در شکل دادن به ارزیابی اخلاقی مؤثرند، تنها فشار اخلاقی ادراکی ، بر روی انگیزه در گیر در این رفتارها تأثیر گذار بود. همچنین مشخص شد که کشورها یک تأثیر بسیار مهمی دارند، پاسخ دهندگان آمریکایی ارزیابی های بیشتر اخلاقی و انگیزه های کمتری برای  در گیر شدن در فعالیت های غیر اخلاقی نسبت به پاسخ دهندگان ایرلندی از خود نشان دادند. مفاهیم  یافته ها و زمینه هایی برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته است


This study examined the impact of perceived ethical culture of the firm and selected demographic variables on auditors’ ethical evaluation of, and intention to engage in, various time pressure-induced dysfunctional behaviours

The Impact of Perceived Ethical Culture of the Firm and Demographic Variables on Auditors’ Ethical Evaluation

and Intention to Act Decisions

Breda Sweeney

Don Arnold

Bernard Pierce

ABSTRACT.

This study examined the impact of perceived ethical culture of the firm and selected demographic variables on auditors’ ethical evaluation of, and intention to engage in, various time pressure-induced dysfunctional behaviours. Four audit cases and questionnaires were distributed to experienced pre-manager level auditors in Ireland and the U.S. The findings revealed that while perceived unethical pressure to engage in dysfunctional behaviours and unethical tone at the top were significant in forming an ethical evaluation, only perceived

unethical pressure had an impact on intention to engage in the behaviours. Country was also found to have a significant impact, with U.S. respondents reporting higher ethical evaluations and lower intentions to engage in unethical acts than Irish respondents. Implications of the findings and areas for future research are discussed.

 


٠٠:٣٢ - 1397/09/29    /    شماره : ١٠٠٨٩    /    تعداد نمایش : ٥٠٥خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد