امام سجاد(ع) می فرماید: حقِ مادر این است که بدانی او تو را حمل کرده است، به گونه ای که هیچ کس فردی را این چنین حمل نمی کند؛ از شیرة جان خودش برای تو صرف کرده است، که هیچ کس این کار را برای تو نکرده است و جز مادر، کسی اینگونه دیگری را غذا نمی دهد؛ در نگهداری تو با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست خود و با تمام قدرت کوشیده است و این تکالیف را با خوش حالی و بی منّت انجام داده است و در این راه همة سختی ها و غم و غصه ها را بر خود هموار کرده است تا هنگامی که دست توانای آفریدگار تو را از شکم او بیرون آورد و متولد شدی؛ خودش تشنه باشد، اما تو را سیراب کند؛ خودش زیر آفتاب سوزان بماند، ولی تو را در سایه نگه دارد؛ راضی بوده است برای آسایش تو از خواب خود چشم بپوشد و آسایش تو را به قیمت رنج و ناراحتی خودش فراهم سازد. رَحِم او جایگاه رشد و دوران جنینی تو بوده است؛ و دامن او بسترِ آسایش تو و پستانش منبع آب و غذای تو و جان او سپر بلای تو بوده است. آیا تو آن قدرت را داری که به شایستگی سپاس او را بگزاری و از او حق شناسی کنی، بجز این که خدا تو را در این راه مدد کند؟ پس به قدر خود از او سپاسگزاری کن.
منو اصلی
اخبار > معرفی مدل های اخلاقی-بخش 9....Introducing ethical models - Section 9.


  چاپ        ارسال به دوست

معرفی مدل های اخلاقی-بخش 9....Introducing ethical models - Section 9.

     چارچوب چند بعدی مطالعات اخلاق در حوزه­ی منابع انسانی، مدلیست که برای اولین بار توسط ووتن مطرح شده است. بر اساس این مدل چنانچه در صدد انجام پژوهش در حوزه­ی اخلاق (اخلاق فردی، اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه­ای)  باشیم، می­بایست این تحقیقات را در زمینه­ی دو دایره­ی عوامل، اجرا نماییم. (ووتن، 2001)بستر اول مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی چون کارمندیابی، آموزش، روابط کارکنان و سایر مسایل مدیریت منابع انسانی می­باشد. و بستر دوم که بستریست که خود، مدیریت منابع انسانی را نیز در بر می­گیرد، 4 عامل جو اقتصادی، روندهای دموگرافیک، روندهای اجتماعی و فضای قوانین و مقررات می­باشد. (همان،2001)


شکل شماره 18: چارچوب چند بعدی در مطالعات اخلاق با توجه به مدیریت منابع انسانی 
منبع: (ووتن،2001) 

مدل حاضر بستر تحقیقات اخلاقی را مطرح نموده، و بیان می­دارد که به منظور انجام تحقیقات در این حوزه می­بایست اخلاق را در بستر و چارچوب مسایل منابع انسانی نگریست و همچنین هر دو را در بستر چهار عامل جو اقتصادی، روندهای دموگرافیک، روندهای اجتماعی و فضای قوانین و مقررات مورد بررسی قرار داد.نقدی که بر مدل ووتن مطرح است آنست که امروزه نگاه به اخلاق نگاهیست که آن را در حد پارادایم و به عنوان زنجیری که از قابلیت ایجاد هماهنگی ما بین تمامی مفاهیم در سازمان برخوردار می­باشد، می­نگرند و از این­جهت می­توان بررسی آن را به عنوان زیر مجموعه­ای از مدیریت منابع انسانی زیر سوال برد.چرا که اخلاق امری فطری و مطابق با فطرت انسانی بوده و از این رو آموزه­های دین مبین اسلام عجین و همراه می­باشد. چنانکه مرحوم شهید مطهری معتقد است اولاً دین می­تواند بنیاد اخلاق باشد و از این طریق اخلاق را ضمانت کند. ثانیاً وجود اخلاق و نیاز بشر به آن دلیلی بر وجود دین است. (شهید مطهری ، 1372) Multi -dimensional framework for research ethics in the field of human resources , Mdlyst Vvtn is raised for the first time . According to this model, if you wish to conduct research in the area of ​​ethics ( individual ethics , organizational ethics and professional ethics ) , we should acknowledge the research in the area of two circles , we can run. ( Vvtn , 2001)First the context of human resource management issues such as recruitment, training , employee relations and other issues of human resource management . And second litter that Bstryst their human resource management also encompasses the 4 factors of economic climate , demographic trends , social trends , and the etiquette is. ( Ibid., 2001)


Figure 18 : Multi- dimensional framework with regard to the ethics of human resource managementSource: ( Vvtn , 2001)Terms examined .human resource management question .


Why is it that morality is innate in human nature and in accordance with the teachings of Islam is alive and together . Firstly , as late martyr Motahari believes religion is the foundation of ethics and morality in this way is guaranteed . And secondly because there is a human need for ethics and religion. ( Martyr Motahari , 1372 )دانلود فايل : professional_ethics_model_part_9.pdf ( 111KB )


٢٠:٢٠ - 1397/08/26    /    شماره : ١٢٦٩٦    /    تعداد نمایش : ٩٩٢خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد