امام محمد باقر (ع):هر مؤمني كه به قصد ديدن برادر مؤمن خود از خانه بيرون رود حق او را شناسد حق تعالي به هر گامي حسنه‌اي در نامه‌ي عملش بنويسد و گناهي از او محو كند و درجه‌اي براي او بلند كند.
منو اصلی
اخبار > معرفی مدل های اخلاقی -بخش 2..


  چاپ        ارسال به دوست

معرفی مدل های اخلاقی -بخش 2..

 

.2.Introducing ethical models - Section


Ethical dilemma analysis (ethical decision making) role-based

مدل وون(2001) حل مساله اخلاقی را در ارتباط با 4 عامل ویژگیهای شخصیتی، سازمانی، حرفهای گرایی و شواهد نقش معرفی مینماید. بر این اساس مدل مسیری حاضر، مساله اخلاقی را عاملی متشکل از 5 متغیر مشتبهسازی و تبانی، سوء استفاده از دادهها، دستکاری، تهدید و اجبار، تعارض اهداف و ارزشها و ناشایستگی فردی معرفی مینماید.


شکل شماره 10: مدل تحلیل دوراهی اخلاقی (تصمیم گیری اخلاقی) نقش محور


 


منبع : (ووتن ، 2001) تحلیل مدل
مدل حاضر از میان 3 دسته عوامل مطروحه در حوزهی تصمیمگیری اخلاقی (ویژگیهای فردی، موقعیتی و زمینهای)، ویژگیهای فردی را در دو عامل ویژگیهای شخصی و ویژگیهای حرفهای لحاظ نموده است. ویژگی سازمانی را منطبق با عوامل زمینهای و شواهد نقش را مطابق با عوامل موقعیتی در نظر میگیرد. بر این اساس میتوان این انتقاد را بر آن وارد نمود که تمامی عوامل زمینهای و ساختاری را چنانچه در مرور ادبیات تحقیق گذشت در نظر نگرفته است.


ادامه دارد


 


Model Won (2001 ) 4- factor personality traits in relation to moral problem solving , organizational, professional and presents the evidence . Based on the present path model , the moral factor of five variables Mshtbhsazy and collusion, misuse of data , manipulation , coercion , presents conflicting goals and values, and individual incompetence .
Figure 10 : Model of ethical dilemma ( moral decisions ), role-based


Source: ( Vvtn , 2001)


 Analysis Model


We model the three factors set forth in the field of ethical decision making ( individual characteristics , location, and land ) , personal characteristics, personal traits and professional characteristics of the two factors has . Organizational characteristics consistent with the underlying factors and the role of evidence in accordance with situational factors into consideration .


Continue

دانلود فايل : professional_ethics_model_part_2.pdf ( 107KB )


١٩:٠١ - 1397/10/14    /    شماره : ١٢٧٠٥    /    تعداد نمایش : ٩٦١خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد