پیامبر اکرم (ص) فرمودند: به عزت و جلالم سوگند که امید هر کسی را که به غیر من امید بندد به یأس بدل می کنم و در دوزخ جامة ذلت بر او می پوشانم و از گشایش و فضل خود او را دور می کنم. آیا بندة من در شداید و گرفتاری ها به غیر من امید می بندد، حال آن که شداید و گرفتاری به دست من است؟
منو اصلی
اخلاق در پژوهش
عکس:
عنوان:

اخلاق در پژوهش
http://researchethics.blogfa.com/

توضیحات : کاستی های موجود در اخلاق پژوهش رهنمونم ساخت تا اهمیت اخلاق پژوهش و اشتیاقم را به این حوزه دریابم.
   
 

بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد