امام حسین (علیه السلام): سخنى ـ که ناراحت کننده باشد ـ پشت سر دوست و برادر خود مگو، مگر آن که دوست داشته باشى که همان سخن پشت سر خودت گفته شود.
منو اصلی
اخبار و آموزه ها

اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی در سازمان های گردشگری برحسب تغییر شرایط ..
......Business ethics and social responsibility in tourist organizations in terms of changing environment
  متن کامل >>

دیدگاه های تازه نسبت به رهبری مؤثر: منابع شناختی و عملکرد سازمانی..
..New approaches to effective leadership: Cognitive resources and organizational performance
  متن کامل >>

یک کشور پیشرفته کشوری نیست که...
صنعتی و مجهز به فناوری های پیشرفته باشد. کشور پیشرفته کشوری است که سلامت باشد.....
  متن کامل >>

تفاوت های فردی در ارتباط با رضایت از پاداش شغلی و رضایت شغلی
اگرچه پژوهش های قبلی اغلب یک ارتباط مثبت بین رضایتمندی نسبت دستمزد و رضایت شغلی نشان داد، ولی ...
  متن کامل >>

فرصت ها ..
.. چندان غیر طبیعی و دور نیست..
  متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد