امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > مفهوم اخلاقی..


  چاپ        ارسال به دوست

مفهوم اخلاقی..


تروبنو، لیندا کلیب، باترفیلد، کنت دی؛ مک کیب، دونالد ال.  

این زمینه، بررسی بر روی دو ساختار را که برای نمایش محتوای اخلاقی در سازمان ها توسعه پیدا کرده اند، نشان می دهد: جو اخلاقی و فرهنگ اخلاقی. ما در ابتدا مسائل مربوط به همگرایی و واگرایی بین این ساختارها را از طریق تحلیل عامل و تحلیل همبستگی بررسی کردیم . نتایج نشان می دهد که سنجش دو ساختار تا حدی متفاوت است اما به شدت به ابعاد مفهوم اخلاقی مرتبط است. ما سپس به بررسی رابطه بین عوامل محتوای اخلاقی پدیدار شده و دیدگاه اخلاق گرا (توافق سازمانی) و رفتار (رفتار غیر اخلاقی مشاهده شده) برای پاسخ دهندگانی که که در سازمان هایی با دستورالعمل های اخلاقی و یا بدون آن کار می کنند، می پردازیم. نتایج رگرسیون نشان داد که یک بعد از فرهنگ اخلاقی ارتباط قوی با رفتار غیر اخلاقی مشاهده شده در سازمان های قانون مند در ارتباط است  در حالی که ابعاد جو اخلاقی ارتباط قوی با رفتار مشاهده شده غیر اخلاقی در سازمان های غیر قانون مند داشتند. فرهنگ اخلاقی و عوامل جو اخلاقی، تعهد سازمانی را نیز به همین صورت در هر دو نوع از سازمان ها تحت تأثیر قرار می دهد. کاربردهای اصولی این مطالعه و همچنین نظریه پردازی های آینده، تجربیات مدیریت و تحقیق، مورد بحث قرار گرفته می شود.

Trevino, Linda Klebe; Butterfield, Kenneth D.; McCabe, Donald L.

This field survey focused on two constructs that have been developed to represent the ethical context in organizations: ethical climate and ethical culture. We first examined issues of convergence and divergence between these constructs through factor analysis and correlational analysis. Results suggested that the two constructs are measuring somewhat different, but strongly related dimensions of the ethical context. We then investigated the relationships between the emergent ethical context factors and an ethics-related attitude (organizational commitment) and behavior (observed unethical conduct) for respondents who work in organizations with and without ethics codes. Regression results indicated that an ethical culture-based dimension was more strongly associated with observed unethical conduct in code organizations while climate-based dimensions were more strongly associated with observed unethical conduct in non-code organizations. Ethical culture and ethical climate-based factors influenced organizational commitment similarly in both types of organizations. Normative implications of the study are discussed, as are implications for future theorizing, research and management practice.

 

 


١٣:٥٠ - 1398/10/15    /    شماره : ١٠٤١٩    /    تعداد نمایش : ٩٧٥خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد