امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > مدیریت اخلاقی و مدیریت خودرای، ارتباط با مسئولیت اجتماعی مدیر


  چاپ        ارسال به دوست

مدیریت اخلاقی و مدیریت خودرای، ارتباط با مسئولیت اجتماعی مدیر


رهبری اخلاقی و رهبری خودرای، ارتباط با مسئولیت اجتماعی رهبر، اثربخشی  مدیریت تیم و خوشبینی زیردستان در یک مطالعه چند روشی

نوشته : آنی بل دی هوق (Annebel H.B. De Hoogh)،دین دن هارتئگ (Deanne N. Den Hartog)مجله 

خلاصه

 در این مطالعه با استفاده از چند روش ، روابط از مسئولیت اجتماعی رهبر با جنبه های مختلف رهبری اخلاقی (اخلاق و انصاف، روشن شدن نقش و قدرت به اشتراک گذاری) و همچنین با رهبری مستبد مورد بررسی قرار گرفت. ما همچنین با استفاده از چند رتبه بندی چندگانه به بررسی پرداختیم که چگونه رفتارهای رهبری با اثر بخشی و بهینه سازی عملکرد مربوط می گردد. مصاحبه با مدیران اجرائی (N = 73) برای حضور از مسئولیت اجتماعی رهبری و جنبه های آن دسته بندی شده و گزارشات مستقیم با استفاده از این پرسشنامه ها هر یک از مدیران اجرائی (n = 130) را از نظر رفتار رهبری تقسیم بندی نمود. گروه دوم گزارش های مستقیم (N = 119) به ارزش یابی اثرگذاری و دفتار بهینه کمک کرده اند. همانطور که انتظار می رفت، رهبرانی که از نظرمسئولیت اجتماعی رتبه بالاتری داشتند در رهبری اخلاقی در جایگاه  بالاتر و درمعیار رهبری خود محورامتیاز کمتری را حائز بودند. رهبری اخلاقی نیز با درکی که زیردستان از اثربخشی مدیریت ارشد تیم و خوشبینی در مورد آینده سازمان و جایگاه خود سازمان نسبت مستقیم دارد.

Ethical and despotic leadership, relationships with leaders social responsibility, top management team effectiveness and subordinates optimism: A multi-method study

Annebel H.B. De Hoogha, ,Deanne N. Den Hartogb

Abstract

In this multi-method study, we examined the relationships of leaders social responsibility with different aspects of ethical leadership (morality and fairness, role clarification, and power sharing) as well as with despotic leadership. We also investigated how these leadership behaviors relate to effectiveness and optimism, using multiple-source ratings. Interviews with CEOs (N = 73) were coded for the presence of leaders social responsibility and its facets. Also, using questionnaires, direct reports rated each CEOs leader behavior (n = 130) and a second group of direct reports (n = 119) rated effectiveness and optimism. As expected, leaders high on social responsibility were rated higher on ethical leadership and lower on despotic leadership. Ethical leadership was also positively related to perceived top management team effectiveness and subordinates optimism about the future of the organization and their own place within it.

 


١٦:٥٩ - 1398/11/23    /    شماره : ١١٣٧٠    /    تعداد نمایش : ٤٧١خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد