رسول خدا (ص) «چهار چیز است که اگر یکی از آن ها به خانه ای درآید، آن را ویران کند و از برکت دور سازد: خیانت، دزدی، شراب خواری و زنا»
منو اصلی
اخبار > توپولوژی و پیکر بندی جو اخلاقی


  چاپ        ارسال به دوست

توپولوژی و پیکر بندی جو اخلاقی


شری وبر


در سال 2004، بدنه حاکم بر انجمن کتابخانه های آمریکا بیانیه ای از یازده ارزش اصلی کتابداری را که نشان دهنده اهمیت دادن آنها به این حرفه است را تأیید می کند.ارزش ها نشان دهنده اصول ذاتا مطلوب و یا قابل قبول است. اخلاق همان نظام دهی و کاربرد ارزش ها است. بررسی جو  اخلاقی در کتابخانه ها، وسیله ای برای درک کاربرد ارزش های حرفه ای در محل کار است. چارچوب غالب در مطالعات سازمانی برای در نظر گرفتن جو اخلاقی، توپولوژی جو اخلاقی ویکتور و کالن است (ECT). آنها برای تشخیص جو اخلاقی در یک سازمان توسط تجزیه و تحلیل آماری متغیرها در دو بعد در تلاش هستند: معیارهای اخلاقی که منجر به تصمیم گیری هنجاری می شود و منبعی  از تجزیه و تحلیل ها  برای پشتیبانی از تصمیم گیری فراهم می آورد. آنها پرسش نامه جو اخلاقی (ECQ) را به عنوان ابزار جمع آوری داده برای پشتیبانی از این چارچوب ابداع کردند. در حالی که صدها مطالعه در رابطه با فضای تصمیم گیری در چارچوب سازمانی انجام شده است، طبق نظر اردنر، مشکلات روش شناسی همچنان باقی است، به خصوص وقتی که در محیط های ناهمگون به کار گرفته می شود. اگر چهECT  و ECQ در میان محققان محبوبیت خوبی دارند، دو ایراد اصلی برای آنها در نظر گرفته شده است: (1) واحد تجزیه و تحلیل به اندازه کافی مشخص نشده است  و (2) ویژگی های ابعادی برای تغییرات احتمالی در طیف وسیعی از انواع سازمان ها در نظر گرفته نمی شود. توپولوژی جو اخلاقی تجدید نظر شده (RECT) و پرسش نامه جو اخلاقی تجدید نظر شده (RECQ) برای پرداختن به این کاستی ها توسعه داده شده اند. ETC اصلی برای بررسی سازمان به عنوان واحد تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده بود. روش ویکتور و کالن به دنبال تجزیه و تحلیل قواعد هنجاری رسمی، برای تصمیم گیری در محل کار مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده کردن از پرسش نامه به عنوان ابزار جمع آوری داده، انتظار میرود که هر فردی در درون سازمان به عنوان نماینده هنجارهای سازمانی خدمت کند. به هر حال، هر دو ساختار توپولوژی و جمله بندی، مفاهیم مرتبط با تصمیم گیری فردی و تصمیم گیری سازمانی را با هم تلفیق می کنند.
Ethical Climate Typology and Questionnaire: A

Discussion of Instrument Modifications

by Sheri Webber

In 2004, the governing body of the American Library Association endorsed a statement of eleven core values of librarianship demonstrating their importance to the profession. Values represent intrinsically desirable or accepted principles. Ethics are the systematization and application of values. Examining the ethical climate of libraries is a means of understanding the application of professional values in the work place. The dominant  mework in organization studies for considering ethical climate is Victor and Cullen’s Ethical Climate Typology (ECT). 

They attempt to discern the ethical climate of an organization by statistically analyzing variables along two


٢٢:٢٠ - 1398/02/15    /    شماره : ١٣١٣٥    /    تعداد نمایش : ٥٧٥خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد