امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > تقسیم کار ..


  چاپ        ارسال به دوست

تقسیم کار ..

دبلیو. لیتک

کار (شغل) نشان دهنده فعالیتی است که برای تضمین بقای انسان ضروری است. تقسیم کار به سیستم کاری ویژه و تفکیکی اشاره دارد. این یک نیروی فعال در ساختار اجتماعی، توسعه اقتصادی و تجربه زندگی افراد است. جنسیت، سن، و نژاد افراد از عوامل مهم تقسیم بندی در جوامع سنتی هستند. در اینجا، قدرت و اجبار دلایل اصلی برای شکلی است که این تقسیم کار به خود می گیرد. در جوامع مدرن، تقسیم بسیار پیچیده کار بیشتر از همه توسط بنیادهای اجتماعی و پویایی صنعتی گرایی توسعه یافته (سرمایه داری، سوسیالیسم یا کمونیسم) ایجاد می شود. در یک معنی محدود، تقسیم کار شکسته شدن فرآیند های پیچیده کار به کارهای ساده تر و دقیق تر است. در یک مفهوم گسترده تر اجتماعی این مفهوم اشاره به ساختار و تمایز به عنوان نتیجه تخصص، به طور کلی در جامعه دارد.  به دلیل پیچیدگی، تمایز بین ابعاد مختلف تقسیم کار و سطوحی که این تقسیم کار به آنها اشاره می کند، ضروری است. جنبه های اصلی، مانند تقسیم جنسی و جنسیتی کار و همچنین تقسیم کار دقیق، فنی، حرفه ای، سلسله مراتبی، جهانی یا بین المللی در این مقاله بررسی خواهد شد. Labor (or work) denotes an activity necessary to secure human existence. The division of labor refers to the system of work specialization and differentiation.

 Labor, Division of tasks 

W. Littek

Universität Bremen, Germany


Labor (or work) denotes an activity necessary to secure human existence. The division of labor refers to the system of work specialization and differentiation. It is an active force in social structuring, economic development, and the lived experience of individuals. Gender, age, and ethnic origin are the most important dividing factors in traditional societies. There, power and coercion are main causes for the form this division of labor takes. In modern societies the highly complex division of labor is caused above all by the social foundations and the dynamics of extended industrialism (capitalism, socialism, or communism). In its narrow meaning, the division of labor describes the breaking down of complex work processes into simpler and more detailed tasks. In a wider social sense the concept refers to structure and differentiation as the consequence of specialization in society at large. Because of its complexity, differentiation between the various dimensions of the division of labor, and levels it refers to, is essential. Major aspects, as the sexual or gendered division of labor, and the detailed, technical, occupational, hierarchical, global, or international division of labor will be dealt with in this article. Finally, with increasing diversification, interdependence and the questions of cohesion and solidarity require greater consideration.


١٥:١٢ - 1398/06/29    /    شماره : ١٣١٦٥    /    تعداد نمایش : ٦٢٣خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد