امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > رفتار رهبر اخلاقی ..


  چاپ        ارسال به دوست

رفتار رهبر اخلاقی ..


کاریانه کالشون، دینه ان. دن هارتوگ، آنابل اچ. بی. دی هوگ

خلاصه

بیشتر تحقیقات در مورد رهبری اخلاقی تا به امروز، به جای سابقه آن، عواقب ناشی از رهبری اخلاقی  را بررسی می کنند. در اینجا، هدف ما کمک به این زمینه، با مطالعه شخصیت رهبر به عنوان پیشینه بالقوه، برای رفتار رهبری اخلاقی است. در دو مطالعه چند مرجعی، ما روابط بین صفات شخصیتی و رفتار اخلاقی رهبر، را بررسی کردیم. شخصیت رهبر به وسیله خود رتبه بندی، با استفاده از چارچوب شخصیتی پنج عاملی، اندازه گیری شد. دو زیردست، به رفتار اخلاقی مدیر خود، امتیاز دادند. مطالعه 1 از یک مقیاس رهبری اخلاقی تک بعدی (ELS) ، استفاده کرد. در مطالعه2، ما از این مقیاس و همچنین از یک ابزار تشخیص سه رفتار رهبر اخلاقی متفاوت یعنی عدالت، شفاف سازی نقش و تقسیم قدرت، استفاده کردیم. علاوه بر این، در مطالعه2،  ما نفوذ رابطه بین رهبر و پیروان (LMX)، را کنترل می کنیم. همانطور که انتظار می رود، وظیفه شناسی و سازگاری رابطه متداوم بیشتری با رهبری اخلاقی، دارند. در مطالعه 2، پس از کنترل سایر صفات و LMX، وظیفه شناسی به طور مثبتی با رهبری اخلاقی و شفاف سازی نقش رفتار، رابطه دارد و با تقسیم قدرت و عدالت سازگار است. همچنین، ثبات عاطفی به طور مثبت با رهبری اخلاقی و شفاف سازی نقش، پس از کنترل LMX، مرتبط است. همانطور که انتظار می رود، باز بودن نسیت به تجربه و برونگرایی ربطی به رفتارهای  اخلاقی رهبر، ندارد. Ethical Leader Behavior and Big Five Factors of Personality

Karianne Kalshoven, Deanne N. Den Hartog, Annebel H. B. De Hoogh

Abstract

Most research on ethical leadership to date investigates the consequences of ethical leadership rather than its antecedents. Here, we aim to contribute to this field by studying leader personality as a potential antecedent of ethical leader behavior. In two multisource studies, we investigated the relationships between personality traits and ethical leader behavior. Leader personality was measured through self-ratings using the five-factor personality framework. Two subordinates rated their leaders’ ethical behavior. Study 1 used a uni-dimensional Ethical Leadership Scale (ELS). In study 2 we used this scale as well as an instrument distinguishing three different ethical leader behaviors, namely, fairness, role clarification, and power sharing. Further, in study 2 we controlled for the influence of the relationship between leader and followers (LMX). As expected, conscientiousness and agreeableness were most consistently related to ethical leadership. In study 1, after controlling for the other personality traits, conscientiousness related positively with ethical leadership. In study 2, after controlling for other traits and LMX, conscientiousness related positively with ethical leadership and the behavior role clarification, and agreeableness with power sharing and fairness. Also, emotional stability related positively with ethical leadership and role clarification after controlling for LMX. As expected, openness to experience and extraversion were unrelated to ethical leader behaviors.دانلود فايل : Ethical_Leader.pdf ( 206KB )


١١:٣٩ - 1398/12/25    /    شماره : ١٠٣٦٢    /    تعداد نمایش : ١٢٤٨خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد