امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > معرفی مدل های اخلاقی -بخش 13..


  چاپ        ارسال به دوست

معرفی مدل های اخلاقی -بخش 13..


مدل پیشنهادی حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و با پروردگارشان را با تمرکز بر دعای عرفه و دعای جوشن کبیر از منظر متمایز و نویی مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقگرا بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است که جهت سازماندهی دادههای حاصل از این عرفه، از نرم افزار خاص آنالیز داده ‏هاي کیفی، (MaxqdA2) استفاده شده است.

یافتههای این پژوهش ابعاد مدیریت اخلاقگرا را در هفت عامل یا تِم تحت عنوان دانایی، توانایی، بربادری، عزتمداری، تعالیگرایی، توازن و مدیریت نامحسوس در قالب "مدل مدیریت اخلاقگرا" با ویژگیهای اثربخشی، عملگرایی ولایتمداری معرفی نموده است. چارچوب مدل مذکور در ادامه آور0ده شده است:

شکل شماره 23: مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر مفاهیم دعای عرفه \

منبع: پیشنهادی محقق

 تحلیل مدل:

مدل حاضر با نگرشی و دیدگاهی نوین بسط یافته و سعی در کشف ناگفتههایی که میتوان بر مبنای متن قرائت نموده ولی در ظاهر مشخص نمیباشند، دارد.(جانیپور،1390) بر این اساس جدیترین کشف نوآورانه این مطالعه کشف مدل و وارد نمودن درون مایه یا تِم مدیریت نامحسوس متشکل از ابعاد رفعت و نزدیکی، بیم و امید، شنوایی و پاسخگویی و بصیرت و ولایتمداری در مدل مدیریت اخلاق گرامی باشد. در یک جمله میتوان ارزش مدیریت اخلاقگرا را در ”حضور نامحسوس و الگو وارهای مدیر اخلاقگرا” متجلی دانست. کارکنان نزدیکی، در دسترسی، همدمی و پیوند عاطفی را در کنار رفعت و بلندای منزلت و اوج همت و نگاه نافذ و بصیر رهبر خویش میبینند و در عین حال که در هر شرایطی امید به نجات، بازگشت و اصلاح خطا، اشتباه و فراموشی را ممکن دیده، همواره بیم از بازخورد سریع، پیچیده، نامحسوس و غیره قابل جبران گذشته را با خود به همراه دارند. 

We have proposed an interactive relationship with each other and with the Lords servants, with a focus on prayer and the prayer of Arafah great armor and distinctive approach to scrutinize new data. Accordingly  oriented model for ethical management based on an epistemological assumption is recognized using qualitative content analysis of the data   rate resulting from the Arafa , a qualitative data analysis software ( MaxqdA2) has been used.


  The findings of this research ethics management -oriented aspects or themes of the seven factors as intelligence , ability, Brbadry , self  satisfaction, excellence,  ism , balance and manage intangible in the form "  ethics management model oriented" features the effectiveness  action -oriented   province circuit is introduced . The model is given below :
Figure 23 : ethical management model based on the concept of Dua Arafa \


Source: Research Proposal


 Analysis Model:


The present model is extended with a new outlook and try to discover the untold   that can be based on the reading of the text but do not appear to be  there. ( Johnny  Poor, 1390) based on the discovery of innovative serious Such that   a set of moral values ​​-oriented management in " the subtle pattern of always   -oriented ethics manager, " he reflected .seen to be always in fear of immediate feedback , sophisticated , subtle and compensated for your past success.دانلود فايل : professional_ethics_model_part_13.jpg ( 37KB )


٢٠:١٠ - 1398/10/10    /    شماره : ١١١٠٥    /    تعداد نمایش : ١٩٥٥خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد