امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدل مدیریت اخلاق گرا
مدل مدیریت اخلاق گرا تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مدل مدیریت اخلاق گرا
خلاصه مقاله : مروری گسترده بر مطالعات چندین مدل تئوری بکار رفته در تشریح فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی افراد در بخش¬های قبلی صورت گرفت و با توجه به نقاط ضعف و قوت مدل¬های مشروحه، مدل مدیریت اخلاق¬گرای پژوهش در چارچوب اولیه به شرح زیر ارائه شده است. مدل تبیین شده بطور خلاصه مروری بر مطالعات این موضوع را برجسته کرد که فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار-های اخلاقی درون یک سازمان تمرکز بر نقش آفرینی متقابل خصیصه¬های افراد، ویژگی¬های زمینه¬ای و شرایط ساختاری به نحو تبیین شده در شکل بعد دارد. این تصویر به برجسته¬سازی پیش¬گویی¬کننده¬های فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی درون یک فضای سازمانی بصورت تعریف شده از مروری بر مطالعات به شرح ذیل است: در مطالعات پیشنهاد شده است که محققان باید یک رویکرد چند بعدی برای ارزیابی فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی لحاظ نمایند. (واین و همیلتون ، 2003) بر همین مبنا این مطالعه عواملی از هر یک از ابعاد سه گانه مندرج در تصویر فوق را مورد ارزیابی قرار داد. (عوامل ساختاری ، عوامل زمینه¬ای و عوامل فردی) تحلیل مدل: مدل پیشنهادی تصمیم¬گیری اخلاقی را متاثر از 3 عامل فردی، زمینه¬ای و ساختاری معرفی می¬نماید. 3 عامل مذکور و مطالعات صورت گرفته در ادبیات موضوع مربوطه در سرفصلهای قبل مورد اشاره قرار گرفته است، بدین¬منظور در اینجا به اجمال اشاره¬ای بر شاخص¬های مدل و فاکتورهای پیشنهادی صورت پذیرفته است.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 3102 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد