امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 1
مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 1 تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 1
خلاصه مقاله : ادبیات موضوع: تعریف اخلاق: واژه اخلاق به معنی خویها جمع خُلق می¬باشد. خُلق در لغت به معنی خوی، سجیه، طبع و عادت است. (عمید، 1360) بر اساس دیدگاه شخصی می¬توان گفت اخلاق مجموعه ای از اصول می¬باشد که شخص از طریق آن تشخیص می¬دهد که آیا یک فعالیت خوب است یا بد؟ (کولینز، 2009) و از جهت دیگر می¬توان گفت اخلاق جنبه¬ی بررسی و ممیزی داشته و اخلاق را به معنای بررسی و توصیف فعل صحیح تعریف نمود و مفهومی نزدیک به رفتار انسانی و تصمیم گیری در مورد برخورد مناسب با سایرین دانست. (گاوایی، 2010) بنا بر اجماع تعاریف متعدد و با توجه به هدف پژوهش حاضر می¬توان گفت اخلاق عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر آنها را به‏عنوان اصول اخلاقی می‏پذیرد یا به عبارت دیگر قالبی روحی برای انسان، که روح انسان در آن کادر و طبق آن طرح و نقشه ساخته می‏شود. در واقع اخلاق چگونگی روح انسان است و بر این اساس با آداب و رسوم مرسوم در جوامع تفاوت دارد، چرا که آداب و رسوم یک سلسله قراردادهای صرف می‏باشند که ربطی به ملکات و خلقیات و قالبهای روحی درونی ندارد .(شهید مطهری، 1381) چنانچه فیض کاشانی معتقد است ادب دو مرتبه دارا می¬باشد: ادب ظاهری و ادب باطنی. وی عقیده دارد آداب ظاهری بیان¬گر آداب باطنی(ملکات) می¬باشند.(رکاوندی،1390) همانگونه که در فصل یک ذکر شد، از منظر این مطالعه اخلاقیات به عنوان فرایندی تلقی می¬گردد که مدیران اخلاق¬گرا در طی تصمیم¬گیری خود اصول ارزشی و اخلاقی را بطور شفاف در رفتارِ(استاندارد شده) خود در نظر می¬گیرند. اخلاقیات زمانی قابلیت مدلسازی و نظریه¬پردازی پیدا خواهد نمود که جنبه¬ی کاربردی و عملیاتی داشته باشد. بدین منظور بحث به حوزه¬ی اخلاق کاربردی وارد می¬شود، لیکن به منظور ورود به این سرفصل نیازمند درک مفهوم علم اخلاق و فلسفه¬ی اخلاق می¬باشیم.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2384 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد