امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
شخصیت و تصمیم گیری های اخلاقی در پژوهش- نقش ادراک از خود و دیگران
شخصیت و تصمیم گیری های اخلاقی در پژوهش- نقش ادراک از خود و دیگران تاریخ ثبت : 1392/08/22
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : شخصیت و تصمیم گیری های اخلاقی در پژوهش- نقش ادراک از خود و دیگران
خلاصه مقاله : الیسن ال. آنتس، رایان پی. براون، استفن تی. مورفی این مطالعه به بررسی ویژگی های اساسی شخصیت ،خودشیفتگی و بدبینی، به عنوان پیش بینی تصمیم گیری های اخلاقی در میان دانش آموزان فارغ التحصیل در رشته های علمی، می پردازد. شرکت کنندگان سنجش تفاوت های فردی را همراه با سنجش تصمیم گیری اخلاقی مبتنی بر سناریو ،به انجام رسانده اند که طبیعت پیچیده و چند وجهی تصمیم گیری اخلاقی در پژوهش های علمی را تحت کنترل درآورده است. نتایج مشخص کرد که خودشیفتگی و بدبینی (تفاوتهای فردی موثر بر برداشت خود و شناخت دیگران)، روابط همواره منفی را با جنبه های تصمیم گیری اخلاقی نشان داد، در حالی که ویژگی های شخصیتی اساسی تر (به عنوان مثال وجدان، توافق) کمتر سازگار و ضعیف تر بودند. تجزیه و تحلیل بیشتر به بررسی رابطه بین شخصیت و استراتژی های استدلال فراشناختی و الگوهای واکنش رفتاری اجتماعی فکر، برای پی ریزی تصمیم گیری های اخلاقی می پردازد .یافته ها نشان داد که شخصیت با بسیاری از این مکانیسم های اجتماعی شناختی که ممکن است، در بخش هایی، ارتباط بین شخصیت و تصمیم گیری های اخلاقی را توضیح دهند، در ارتباط است. Personality and ethical decision making in research: The role of perceptions of self and others Alison L.Antes, Ryan P. Brown, Stephen T. Murphy Abstract: this study examined basic personality characteristics, narcissism, and cynicism as predictors of ethical decision-making among graduate students training for careers in the sciences. Participants completed individual difference measures along with a scenario-based ethical decision-making measure that captures the complex, multifaceted nature of ethical decision-making in scientific research. The results revealed that narcissism and cynicism (individual differences influencing self-perceptions and perceptions of others) showed consistently negative relationships with aspects of ethical decision-making, whereas more basic personality characteristics (e.g., conscientiousness, agreeableness) were less consistent and weaker. Further analyses examined the relationship of personality to metacognitive reasoning strategies and social behavioral response patterns thought to underlie ethical decision-making. The findings indicated that personality was associated with many of these social-cognitive mechanisms which might, in part, explain the association between personality and ethical decisions.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 2697 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد